Există mai multe tipuri de discriminare:

·         Discriminarea directă – se petrece atunci când o persoană beneficiază de un tratament mai puțin favorabil decât o altă persoană care a fost, este sau ar putea fi într-o situație comparabilă, pe baza oricărui criteriu de discriminare prevăzut de legislația în vigoare

·         Discriminare indirectă – reprezintă anumite practici aparent neutre care dezavantajează un anumit grup


·         Discriminarea multiplă – apare în cazul în care o persoană este discriminată în baza mai multor criterii


·         Hărțuirea – reprezintă orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv


·         Victimizarea – înseamnă orice tratament advers, venit ca reacție la o plângere cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal și al nediscriminării

Unele tipuri de discriminare sunt foarte evidente, în timp ce altele sunt mai discrete. Totuşi oricare dintre ele te poate afecta fizic sau emoțional în aceeași măsură. Iată câteva exemple de atitudini și comportamente discriminatorii:

·         Există comentarii rasiste la adresa ta

·         Ești tratat/ă nedrept, deoarece faci parte dintr-un grup minoritar

·         Ești agresat/ă fizic sau victimă a bullying-ului deoarece ești diferit/ă

·         Nu ți se respectă identitatea, convingerile sau opiniile

·         Ceilalți colegi te evită, pe fondul anumitor criterii expuse mai sus